naar top
Menu
Logo Print

De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

Administratieve vereenvoudiging en stimulans energierenovatie
magazine

Bij een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren komt heel wat papierwerk kijken. Daarom voeren het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving van Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de woningpas in. Ze doen dit in opdracht van de drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege. De woningpas is een gratis digitaal paspoort, te consulteren op woningpas.vlaanderen.be, dat een heleboel informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar. De databanken van verschillende Vlaamse agentschappen en departementen worden voor het eerst aan elkaar gekoppeld en op een overzichtelijke manier voorgesteld via één centraal platform. Woningeigenaars zullen de info kunnen delen met anderen of toegang geven tot hun woningpas. Later zal hij ook zelf zijn woningpas kunnen aanvullen met bijkomende informatie. De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging. Het is ook een uitgelezen instrument om het Renovatiepact 2050 mee te helpen realiseren. Het doel is om ervoor te zorgen dat we onze gebouwen beter renoveren en de energieprestatie en het comfortniveau van onze woningen verhogen. Door eigenaars meer inzicht te geven in de energetische toestand van hun woning kan de woningpas aanzetten tot een verbetering van de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand. De woningpas zal dus onrechtstreeks ook een belangrijke rol spelen in het halen van de klimaatdoelstellingen.