naar top
Menu
Logo Print

Veiligheidsvoorschriften worden bewust massaal genegeerd

Te hoge werkdruk en gemakzucht veroorzaken onveilige situaties
magazine

41% van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 35% geeft zelfs toe de veiligheidsvoorschriften weleens bewust te hebben genegeerd. Uit recent onderzoek van Manutan bij 836 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in België, blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. “Dat is verontrustend”, stelt Jan Piet van Dijk, director Operations Benelux en veiligheidscoördinator bij Manutan. “Er moet nog veel verbeterd worden in de communicatie over veiligheid op de werkvloer.” Naast een te hoge werkdruk, wordt door de medewerkers benadrukt dat deze voorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken en daarom niet gehanteerd worden. “Als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk gewerkt wordt”, vertelt van Dijk. Die gemakzucht kan tot tal van gevaarlijke situaties leiden. 39% verklaart wel eens een fout gemaakt te hebben door vermoeidheid veroorzaakt door te lang doorwerken. “Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever”, vervolgt van Dijk. “Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet er actief worden ingegrepen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is, anderzijds door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen en het opvolgen van de voorschriften blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever.” Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven. “Punt is wel dat er bij slechts 61% van de ondervraagden een preventiemedewerker aanwezig is”, stelt Jan Piet. “En dat 18% niet eens zeker weet of er überhaupt een preventiemedewerker is. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is ook zeer belangrijk.”