naar top
Menu
Logo Print

Call groene warmte

15,4 miljoen euro steun voor groene-warmteprojecten
magazine

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. De vermogensgrens voor diepe geothermie is verlaagd van 5 MW naar 1 MW, waardoor ook kleinere projecten in aanmerking komen. De laatste ‘call groene warmte’ dateert van een jaar geleden. Toen kregen 13 projecten rond groene warmte en benutting van restwarmte samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Met die ondersteuning wil de Vlaamse regering groene warmte-energie een duwtje in de rug geven. Van 19 februari tot 31 maart kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen voor een nieuwe oproep. Voor biomassa-installaties vanaf 1MW vermogen én biomethaaninstallaties is er telkens 1 miljoen euro gereserveerd. Projecten die restwarmte uitkoppelen en gebruiken kunnen aanspraak maken op in totaal 7,36 miljoen euro. Voor diepe geothermie is 6 miljoen euro voorzien. Het geld voor deze call komt uit het Energiefonds en van het restdeel van de call van vorig jaar. Een aanvraag indienen kan via www.energiesparen.be/call-groene-warmte.