naar top
Menu
Logo Print

7.580.000 euro voor milieuvriendelijke infrastructuur

Project voor grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen
magazine

Op 22 november werd de officiële kick-off gegeven van BENEFIC, een Europees project waarmee Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland, bijkomende, grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen willen realiseren. Binnen BENEFIC is er 7.580.000 euro beschikbaar voor investeringen in laadinfrastructuur, tankstations voor LNG-CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Met dit project kunnen de partners dankzij Europese middelen het grensoverschrijdend netwerk verder uitbouwen. Concreet hebben de BENEFIC-partners de ambitie om tegen eind 2020 het volgende extra te voorzien:
– 600 gewone laders voor elektrische voertuigen (>11kW) in Vlaanderen;
– 100 snelladers voor elektrische voertuigen (>50kW), waarvan 80 in Vlaanderen, 10 in Brussel en 10 in Nederland;
– 10 ultra snelladers voor elektrische voertuigen (>150kW), waarvan 7 in Nederland, 2 in Vlaanderen en 1 in Brussel;
– 5 snelladers specifiek voor elektrische taxi’s (>50kW) in Vlaanderen;
– 5 snelladers (waarvan 4 in Vlaanderen en 1 in Nederland) en 50 gewone laders (waarvan 44 in Vlaanderen en 6 in Nederland) voor elektrische bussen;
– 2 CNG (in Brussel) en 2 gecombineerde LNG-CNG tankstations (in Vlaanderen) voor aardgasvoertuigen;
– 9 waterstoftankstations, waarvan 7 in Nederland en 2 in Vlaanderen;
– 13 walstroominstallaties voor de binnenvaart, waarvan 10 in Vlaanderen en 3 in Brussel.
Via een gezamenlijke projectoproep zullen publieke en private partijen begin 2018 uitgenodigd worden om projectvoorstellen in te dienen. Na selectie komen de goedgekeurde projecten in aanmerking voor cofinanciering volgens de CEF-voorwaarden.