naar top
Menu
Logo Print

SPIE helpt windenergie op zee landinwaarts brengen

Via luchtlijnen die 380kV transporteren
magazine

SPIE Belgium kreeg van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, de opdracht voor de bouw van twee hoogspanningsposten 380kV: ‘Van Maerlant’ in Damme en ‘Gezelle’ in Dudzele. SPIE Belgium bouwt deze hoogspanningsposten in het kader van Elia’s programma Stevin, dat het onder meer mogelijk maakt om de windenergie van windparken op zee naar het binnenland te transporteren. De bouw van de hoogspanningsposten werd opgestart in 2015, en is men nu aan het voltooien. SPIE Belgium kreeg tijdens de werkzaamheden te maken met tal van uitdagingen. Een eerste bestond in het snel (negen maanden), veilig en efficiënt opzetten van een GIS1-installatie. “Eens de GIS-installatie afgerond, werd +/- 14 kilometer kabel getrokken tot in de controlezaal van Elia,” verduidelijkt projectleider Maarten Lozie. “De luchtlijnen die 380kV transporteren komen de installatie binnen via portieken van 84 ton, 27 meter hoog en 54 meter breed.” Andere niet onbelangrijke uitdagingen waren de beperkte ruimte en de onmiddellijke nabijheid van een gasleiding. “Hoewel het hier om een ‘compacte’ installatie ging, waren er voor alle stukken van de installatie 76 grote vrachtwagens nodig. Uitpakken, voormonteren en definitief assembleren moest allemaal op dezelfde krappe ruimte gebeuren.” Tenslotte was ook het beheren van de afvalberg op de werf een dagelijkse prioriteit. Men opteerde voor een maximale recyclage van het afval om zo de impact op het milieu te beperken. We recycleerden maar liefst 140 ton verpakkingshout.”

SPIE BELGIUM

SPIE BELGIUM

BANNERLAAN 48
2280 GROBBENDONK
+3225297211
+3225297240
www.spie.be